Rollen som professionel.

 

 

Jeg mestrer megen lægefaglig kunnen og mestrer kommunikation.

Jeg kan skabe tillid hos patienterne, de pårørende og personalet.

Jeg kan rådgive og vejlede.

Jeg kan agere i forhold til de centrale værdier.

Jeg kan handle ud fra regler om anmeldelsespligt/ underretningspligt.

Jeg kan forholde mig til etiske problemstillinger i den kliniske hverdag.

Jeg kan virke som katalysator i mødet med patienten, eller dennes kliniske samarbejdsparter,

til at skabe en hurtig afklaring af patientens diagnose og behandling.