1. “En lykkelig fusion”. Kunstforeningerne på de gamle sygehuse skal slås sammen. Interview på  regionshospitalet (“supersygehuset” i Gødstrup med Michael Trier Aagaard, formand for kunstforeningen på regionshospitalet Herning  og Meksyde Reshidi formand for kunstforeningen på regionshospitalet Holstebro, foretaget af journalist Henrik Øster-Jørgensen.  Publiceret som en helsides artikel i:
 Herning Folkeblad den 7. maj 2022. Side 12
 (Henrik Øster-Jørgensen). Se artiklen på dette link:

https://miaa.dk/En%20lykkelig%20fusion.pdf

2. “Tager tigerspring for brækkede ben”.

 

Juni 1994: Fonds donation fra

The John and Birthe Meyers Foundation, kr. 5.000.000.

Tildelt overlæge Michael Trier Aagaard 

til indkøb af digitalt gennemlysningsudstyr til røntgenafdelingen på Tarm Sygehus. 


Jeg demonstrerer det for de 5.000.000 kr. indkøbte digitale gennemlysningsleje et MD4 fra Philips. 

Undersøgelsesrummet var også blevet nyindrettet for pengene.

PÅ billedet ses jeg overlæge på røntgenafdelingen på Tarm Sygehus Michael Trier Aagaard, der ”gennemlyser amtsrådspolitiker 

Klaus Mejner Nielsen for fru Birthe Meyer fra Meyers Fond, der var kommet fra Monaco i dagens anledning

og sygehusdirektør på Tarm Sygehus Frede Nørgaard

Artiklen er skrevet af journalist Poul Bülow Pedersen (bü). Foto Bent Christiansen

Publiceret som en artikel i:
Ringkøbing Amts Dagblad den 30. oktober 1995. I første sektion TARM. Se artiklen på dette link:
 


https://miaa.dk/Tigerspring.pdf


3. “Favrskov Kommune har inviteret de 75-årige borgere til fødselsdagsfest i 2023”


Favrskov Kommune har inviteret de 75-årige borgere til fødselsdagsfest i år i de fire hovedbyer, senest i Hadsten. ’Tryghed og sikkerhed i seniorlivet’ 

er overskriften for arrangementerne, og i Hadsten deltog Carl Michael Trier Aagaard-Jensen, der satte pris på at snakke med brandfolkene.

Quiz, sang, snak, stande med vigtige informationer, lagkage og kaffe. Det er det, der står på programmet til fødselsdagsfesten i Sløjfen. 

Mange af de lokale 75-årige har takket ja til tilbuddet, og snakken går ved bordene og senere ved standene, 

hvor deltagerne kan møde brandvæsenet, borgerservice, velfærdsteknologiteamet og medarbejdere med fokus på rehabilitering og fald. 

Der er også repræsentanter fra Røde Kors, Ældre Sagen og FrivilligCenter Favrskov. 

Målgruppen er de borgere, der lige er fyldt 75 år og som ikke modtager rengøring eller personlig pleje i hjemmet.

Carl Michael Trier Aagaard-Jensen er en af dem. Han bor i Hadsten med sin kone, men hun er ikke med til arrangementet. 

Da lagkagen bliver serveret, får han en særlig servering, da han har sukkersyge. Så der er en hjemmebagt bolle og ost til ham.

- Det er jo lækkert. Der må gerne være andet end lagkage. Vi har jo også godt af noget frugt. Jeg vil helst klare mig selv

 og takker nej til de forebyggende hjemmebesøg, men så er det jo en god idé at deltage i dette arrangement. 

Det har været fint at snakke med brandfolkene, og jeg har også fået genopfrisket forskellige informationer. 

Gentagelse er læringens moder, siger man. Så man kan spørge, om man som 75-årig kan lære noget nyt? 

Og svaret er ja, det kan man hver dag, lyder det fra Carl Michael Trier Aagaard-Jensen.


https://favrskov.dk/nyheder/foedselsdagsfest-med-lagkage-og-god-dialog