1. “En lykkelig fusion”. Kunstforeningerne på de gamle sygehuse skal slås sammen. Interview på  regionshospitalet (“supersygehuset” i Gødstrup med Michael Trier Aagaard, formand for kunstforeningen på regionshospitalet Herning  og Meksyde Reshidi formand for kunstforeningen på regionshospitalet Holstebro, foretaget af journalist Henrik Øster-Jørgensen.  Publiceret som en helsides artikel i:
 Herning Folkeblad den 7. maj 2022. Side 12
 (Henrik Øster-Jørgensen). Se artiklen på dette link:

https://miaa.dk/En%20lykkelig%20fusion.pdf

2. “Tager tigerspring for brækkede ben”.

 

Juni 1994: Fonds donation fra

The John and Birthe Meyers Foundation, kr. 5.000.000.

Tildelt overlæge Michael Trier Aagaard 

til indkøb af digitalt gennemlysningsudstyr til røntgenafdelingen på Tarm Sygehus. 


Jeg demonstrerer det for de 5.000.000 kr. indkøbte digitale gennemlysningsleje et MD4 fra Philips. 

Undersøgelsesrummet var også blevet nyindrettet for pengene.

PÅ billedet ses jeg overlæge på røntgenafdelingen på Tarm Sygehus Michael Trier Aagaard, der ”gennemlyser amtsrådspolitiker 

Klaus Mejner Nielsen for fru Birthe Meyer fra Meyers Fond, der var kommet fra Monaco i dagens anledning

og sygehusdirektør på Tarm Sygehus Frede Nørgaard

Artiklen er skrevet af journalist Poul Bülow Pedersen (bü). Foto Bent Christiansen

Publiceret som en artikel i:
Ringkøbing Amts Dagblad den 30. oktober 1995. I første sektion TARM. Se artiklen på dette link:
 


https://miaa.dk/Tigerspring.pdf